Finanšu izglītības nedēļas ietvaros SEB centrālo biroju apmeklējuši gandrīz 200 skolēnu

Finanšu izglītības nedēļas ietvaros SEB finanšu centrā Valdlaučos norisinājās astoņas ekskursijas jauniešiem. Nedēļas laikā bankas centrālo biroju apmeklējuši gandrīz 200 skolēnu, lai iepazītos ar bankas darbu un noklausītos finanšu lietpratības lekcijas, ko vadīja SEB darbinieki.

Piektdien noslēdzas Finanšu izglītības nedēļa, kura Latvijā notiek jau piekto reizi. Iniciatīvas mērķis – pievērst uzmanību nepieciešamībai uzlabot cilvēku zināšanas par finanšu jautājumiem, lai viņi varētu gudri un efektīvi pārvaldīt savas finanses, kā arī piedāvāt iespēju tās zināšanas iegūt.

SEB banka katru gadu piedalās Finanšu izglītības nedēļas pasākumos un šogad piedāvāja skolēniem iespēju apmeklēt SEB finanšu centru Valdlaučos. Ekskursiju laikā SEB darbinieki vadīja skolēniem lekcijas par finanšu lietpratību, kā arī stāstījuši, kā strādā mūsdienu bankas.

“Katras ekskursijas sākumā jautājām skolēniem, ar ko viņiem asociējas banka. Protams, lielākā daļa atbildēja, ka ar naudu. Tāpēc īpaši interesanti jauniešiem bija, cik digitalizēta šobrīd ir banka un cik nozīmīgs ir IT speciālistu ieguldījums. Esam gandarīti, ka jaunieši aktīvi interesējas par prakses un darba iespējām bankā, jo jau laicīgi mēģina plānot savu karjeru. SEB banka ir vienmēr atvērta skolēniem un studentiem, kuri vēlas piedalīties ēnu dienās vai iziet pie mums praksi. Ik gadu SEB banka pieņem praksē vidēji 100 studentu”, stāsta SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars.

Finanšu izglītības nedēļa nav vienīgais pasākums, kura ietvaros SEB darbinieki dalās ar jauniešiem zināšanās un pieredzē finanšu jautājumos. Jau vairākus gadus pēc kārtas mācību gada sākumā SEB speciālisti apmeklē Latvijas skolas un lasa finanšu pratības lekcijas vecāku klašu audzēkņiem. Šajā mācību gadā apmeklētas gandrīz 50 skolas, nolasītas 99 lekcijas un uzrunāti ap 2500 skolēnu.

“Skolēni ir atsaucīgākā auditorija, turklāt apgūstot finanšu zināšanas vēl skolā, jauniešiem būs vieglāk plānot savas finanses nākotnē. Tomēr, diemžēl skolas vēl nevelta pietiekošu uzmanību finanšu pratības attīstīšanai. Tāpēc SEB bankā redzam šo kā savu misiju un atbalstam SEB darbinieku braucienus uz skolām”, noslēdz Arnis Škapars.