Trīs skolas ir atsaukušās Banku augstskolas aicinājumam "Mācāmies finanses kopā"

No 2016. gada 7. marta līdz 11. martam Banku augstsjola aicināja vidusskolas un ģimnāzijas piedalīties finanšu izglītības pasākumos – noorganizēt īpašas stundas par finanšu jautājumiem, kurās skolēni mācās paši, māca savus klases biedrus un skolotājus. Atsūtot stundas fotogrāfijas, video vai ierakstus sociālos tīklos, katra klase sev pieņemamā laikā saņem bezmaksas, pieredzējuša docētāja lekciju Banku augstskolā par finanšu tēmu „Personīgo finanšu vadīšana”, „Latvijas iedzīvotāju finanšu paradumi”, „Aizņemies ar prātu!”, „ Starptautiskās finanses”, „Apdrošināšanas nozīme ikviena cilvēka dzīvē”.

Kuldīgas centra vidusskola

Sociālo zinību stundā 4.a klasē tika apskatīta tēma - "Saprātīga pircēja gudrības pamati".
Angļu valodas stundā 8.d klasē tika apskatīta tēma "Nauda, nodokļi un alga". Stundas mērķis bija apgūt finanšu pratību, kas ļautu izprast un sekmīgi organizēt savu finanšu pārvaldīšanu un pieņemt pārdomātus lēmumus.
Savukārt 10.m klasē tika apskatīta tēma "Nodokļu veidi". Tika plānots ģimenes budžets un apspriestas 15 izmaiņas, kas ietekmēs mājsaimniecību finanses 2016. gadā.

Fotogrāfijas

Talsu valsts ģimnāzija

12.b klases skolēni novadīja klasesbiedriem stundu par tēmu "Nodokļu izmaiņas 2016. gadā", kurā tika apskatīti nodokļi kopumā un tās nodokļu izmaiņas, kas visvairāk ietekmēs mājsaimniecības šogad. Visi skolēna atzina, ka šī stunda bija ļoti noderīga un šāds mācīšanās veids ir ļoti praktisks.

Fotogrāfijas

Valmieras valsts tehnikums

Valmieras valsts tehnikuma 3. kursa audzēkņi, kuri apgūst grāmatvedības specialitāti, mācību priekšmetā "Finanses un kredīts" tēmu "Kredīti" patstāvīgi apguva un sagatavoja prezentāciju klases biedriem par šo tēmu. Otrā stundas daļā, lai pārbaudītu zināšanas, šie audzēkņi bija sagatavojuši pārbaudes uzdevumus, kurus pildīja visi kopā.

Fotogrāfijas